top of page
Bilde1.png

Forskning

BALU_logo3.png
Forskning fra BALU

Her vil vi etter hvert publisere forskningsartikler med funn generert fra BALU-undersøkelsene. 

Annen forskning

Vi har samlet interessant forskning om barn med autismespekterforstyrrelser m.m.

Annen forskning

Annen forskning

"A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL OF PRESCHOOL-BASED JOINT ATTENTION INTERVENTION FOR CHILDREN WITH AUTISM" 

Tidligere arbeid av forskningsleder Anett Kaale:

 

Vansker med felles oppmerksomhet og felles engasjement representerer et kjerneproblem hos små barn med autisme. Dette påvirker språkutvikling og sosial utvikling. Denne artikkelen beskriver en studie som viser effekt av en intervensjon hvor  barnehagepersonalet hjelper barnet å utvikle felles oppmerksomhet og felles engasjement

KLIKK HER

EN STUDIE AV FELLES OPPMERKSOMHETS-INTERVENSJON

A randomized controlled trial of preschoolbased joint attention intervention for children with autism

Denne oppfølgingsstudien undersøker tiltak i barnehage for sosial kommunikasjon hos små barn med autisme. Studien er den første som viser at tiltak i barnehage, i likhet med behandling fra spesialister, kan produsere små, men viktige endringer i sosial kommunikasjon hos små barn med autisme som fortsatt var tilstede ett år etter.

KLIKK HER

Preeschool-based social communication treatment for children with autism: 12 month follow-up of a randomized trial

"PRESCHOOL-BASED SOCIAL COMMUNICATION TREATMENT FOR CHILDREN WITH AUTISM: 12-MONTH FOLLOW-UP OF A RANDOMIZED TRIAL"

EN STUDIE AV SOSIAL KOMMUNIKASJON
bottom of page