Bilde1.png

Forskning

BALU_logo3.png
Forskning fra BALU

Her vil vi etter hvert publisere forskningsartikler med funn generert fra BALU-undersøkelsene. 

Annen forskning

Vi har samlet interessant forskning om barn med autismespekterforstyrrelser m.m.

 

Annen forskning

"A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL OF PRESCHOOL-BASED JOINT ATTENTION INTERVENTION FOR CHILDREN WITH AUTISM" 

Tidligere arbeid av forskningsleder Anett Kaale:

 

Vansker med felles oppmerksomhet og felles engasjement representerer et kjerneproblem hos små barn med autisme. Dette påvirker språkutvikling og sosial utvikling. Denne artikkelen beskriver en studie som viser effekt av en intervensjon hvor  barnehagepersonalet hjelper barnet å utvikle felles oppmerksomhet og felles engasjement

KLIKK HER

"A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL OF PRESCHOOL-BASED JOINT ATTENTION INTERVENTION FOR CHILDREN WITH AUTISM" 

EN STUDIE AV FELLES OPPMERKSOMHETS-INTERVENSJON

Denne oppfølgingsstudien undersøker tiltak i barnehage for sosial kommunikasjon hos små barn med autisme. Studien er den første som viser at tiltak i barnehage, i likhet med behandling fra spesialister, kan produsere små, men viktige endringer i sosial kommunikasjon hos små barn med autisme som fortsatt var tilstede ett år etter.

KLIKK HER

"PRESCHOOL-BASED SOCIAL COMMUNICATION TREATMENT FOR CHILDREN WITH AUTISM: 12-MONTH FOLLOW-UP OF A RANDOMIZED TRIAL"

EN OPPFØLGINGSSTUDIE AV FELLES OPPMERKSOMHETS-INTERVENSJONEN

"PRESCHOOL-BASED SOCIAL COMMUNICATION TREATMENT FOR CHILDREN WITH AUTISM: 12-MONTH FOLLOW-UP OF A RANDOMIZED TRIAL"