Om teamet

Forskningsprosjektet ledes av førsteamanuensis Anett Kaale ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Forskningsteamet består av prosjektleder Anett Kaale, Ph.D kandidat Oleg Zacharov, klinisk veileder Hanne Abildgaard, vitenskapelige assistenter Johanne Hagen Pettersen, Nina Auestad, Eivind Mo Andreassen, Vilde Scheen Kiese, Elin Dervo, Eden Barak og Simon Bjerga, samt Julie Birgitte Solberg, Signe Ødegård Eide (nå konsulenter i BALU).

IMG_0402_edited_edited.jpg

Anett Kaale

Anett Kaale er prosjektleder for BALU.

Hun er førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo der hun underviser studenter og driver forskning med fokus på autismespekterforstyrrelse (ASF). Hun er spesielt opptatt av barn med ASF og utvikling av gode tiltak.

Hun har tidligere jobbet i spesialisthelsetjenesten med diagnostisering og oppfølging av barn med ASF, og da særlig med veiledning til barnehager og skoler. 

Anett er også ansatt på Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) ved Oslo universitetssykehus, og driver med forskning innenfor det samme området der.

Anett.1.jpg

Foto: Shane David Colvin

Forskningsteamet

BALU_logo3-01.png

Oleg Zacharov

Oleg Zacharov er doktorgradsstipendiat i BALU. Han har en mastergrad i kognitiv nevrovitenskap fra Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.

Oleg studerer kognitive funksjoner og nevral utvikling hos små barn med autisme spektrumforstyrrelse (ASF) og er blant annet ansvarlig for EEG- og eyetrackingdelen av undersøkelsen.

Oleg.6.jpg

Foto: Shane David Colvin

Johanne Hagen Pettersen

Johanne Hagen Pettersen jobber som vitenskapelig assistent i BALU, og går på sitt siste år på psykologi masterprogrammet i kognitiv nevrovitenskap. Hun har tidligere jobbet som miljøterapaut i barnehage og jobbet som støttekontakt som har gitt henne erfaring med barn. Gjennom masterstudiet, har hun fått opplæring i EEG testing og skriver masteroppgaven i samarbeid med NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser). Hun vil være ansvarlig for EEG- og eyetracking delen av undersøkelsen.

A79D801A-6AB1-41FD-A2E0-CC92BD53463D_1_201_a_edited.jpg

Foto: Privat

Nina Auestad

Nina Auestad går siste året på masterstudiet kognitiv nevrovitenskap ved Psykologisk Institutt, UiO. Hun jobber som vitenskapelig assistent og har blant annet ansvar for EEG- og eye-tracking delen av undersøkelsen. Nina har tidligere erfaring som vitenskapelig assistent i prosjekt med barn og har jobbet i voksenpsykiatrien.

C223CDE5-E6F3-4BCD-A69A-BACD137E1465_1_102_a_edited.jpg

Foto: privat

Eivind Mo Andreassen

Eivind Mo Andreassen går 4. året av profesjonsstudiet i psykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og jobber som vitenskapelig assistent i BALU. Ved siden at jobben som vitenskapelig assistent  jobber og Eivind som personlig assistent. Han har tidligere erfaring som privatlærer og som barnehageassistent noe som har gitt god erfaring med å kommunisere med yngre barn. Gjennom psykologistudiet har han fått erfaring og opplæring i hvordan man skal gjennomføre og administrere tester på barn.

C1D7861D-7554-47DD-A762-B970CFA9B212_1_102_a_edited.jpg

Foto: Privat

Elin Dervo

Elin Dervo vitenskapelig assistent i BALU. Hun går sitt første år på masterprogrammet i Spesialpedagogikk med fordypning i utviklingshemning på Universitet i Oslo. Hun har en bachelorgrad i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk fra Høgskolen i Innlandet. Før Elin begynte på mastergraden jobbet hun et år som barneveileder i SFO, og to år som tilrettelegging ressurs i barnehage, og har gjennom jobb og studier tilegnet seg erfaring i å jobbe med barn med spesielle behov.

DA94FB69-D844-4600-AD4E-86BEB845015C_1_105_c_edited.png

Foto: Privat

Simon Bjerga

Simon Bjerga jobber som forskningsassistent i BALU, og går 4. året av profesjonsstudiet i psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. På studiet har han fått erfaring og opplæring i administrering og gjennomføring av tester på barn. Ved siden av BALU jobber Simon som miljøterapeut på en bolig for barn. Han har tidligere også jobbet som barnehageassistent. Dette har gitt relevant erfaring med kommunikasjon og veiledning for barn i ulike situasjoner.

0474C9BD-A711-449D-A8C0-21CB4EFC952A_1_105_c_edited.jpg

Foto: Privat

Eden Barak

Eden Barak går siste året på masterprogrammet i kognitiv nevrovitenskap ved UiO. Gjennom studieprogrammet har hun fått opplæring i EEG testing. 

Hun har tidligere erfaring som miljøterapeut i omsorgsboliger, noe som har gitt henne god erfaring med mennesker av forskjellige mentale lidelser og funksjonsnedsettelser av alle aldre.

18AEAF7F-5D71-4BE4-A0F3-3FDB98C5F405_1_105_c_edited.jpg

Foto: Privat

Hanne Abildgaard

Hanne Abildgaard er klinisk veileder i BALU. Hun er pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT i Bærum kommune og har mange års erfaring fra arbeid med barn, foreldre og barnehager innenfor autismespekteret.

I tillegg er hun også Marte Meo supervisor og har mange års erfaring i å bruke video i veiledning, observasjon og opplæring.

Hanne har deltatt i forskningsprosjektet: «Effekt av å trene felles oppmerksomhet hos småbarn med autisme.

Hanne.4.jpg

Foto: Shane David Colvin

Tidligere ansatte

Dilman Nomat

Dilman2.jpg

Miriam Strøm Natvig

hidden-01.png

Oda Melsnes Løvaas

IMG_9620_edited.jpg

Julie Birgitte Solberg

Signe Ødegård Eide

Julie.3.jpg
Signe.5.jpg

Vilde Scheen Kiese

til balu.jpeg