top of page

Om teamet

Forskningsprosjektet ledes av førsteamanuensis Anett Kaale ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Forskningsteamet består av prosjektleder Anett Kaale, Ph.D kandidat Oleg Zacharov, klinisk veileder Hanne Abildgaard, vitenskapelige assistenter Elin Dervo, Jorid Nielsen, Atle Mørk Akselsen og Marlin Berg Løkken. 

IMG_0402_edited_edited.jpg

Anett Kaale

Anett Kaale er prosjektleder for BALU.

Hun er førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo der hun underviser studenter og driver forskning med fokus på autismespekterforstyrrelse (ASF). Hun er spesielt opptatt av barn med ASF og utvikling av gode tiltak.

Hun har tidligere jobbet i spesialisthelsetjenesten med diagnostisering og oppfølging av barn med ASF, og da særlig med veiledning til barnehager og skoler. 

Anett er også ansatt på Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) ved Oslo universitetssykehus, og driver med forskning innenfor det samme området der.

Anett.1.jpg

Foto: Shane David Colvin

Forskningsteamet

BALU_logo3-01.png

Oleg Zacharov

Oleg Zacharov er doktorgradsstipendiat i BALU. Han har en mastergrad i kognitiv nevrovitenskap fra Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.

Oleg studerer kognitive funksjoner og nevral utvikling hos små barn med autisme spektrumforstyrrelse (ASF) og er blant annet ansvarlig for EEG- og eyetrackingdelen av undersøkelsen.

Oleg.6.jpg

Foto: Shane David Colvin

Elin Dervo

Elin Dervo er vitenskapelig assistent i BALU. Hun går sitt andre år på masterprogrammet i Spesialpedagogikk med fordypning i utviklingshemning på Universitet i Oslo. Hun har en bachelorgrad i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk fra Høgskolen i Innlandet. Før Elin begynte på mastergraden jobbet hun et år som barneveileder i SFO, og to år som tilrettelegging ressurs i barnehage, og har gjennom jobb og studier tilegnet seg erfaring i å jobbe med barn med spesielle behov.

DA94FB69-D844-4600-AD4E-86BEB845015C_1_105_c_edited.png

Foto: Privat

Marlin Berg Løkken 

Marlin Berg Løkken er vitenskapelig assistent i BALU. Hun går sitt siste år på masterprogrammet i Spesialpedagogikk med fordypning i utviklingshemming på Universitetet i Oslo. Hun har en bachelorgrad i pedagogikk fra NTNU i Trondheim, og en årsenhet i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo fra før. Før Marlin begynte på mastergraden jobbet hun som miljøterapeut og primærkontakt i seks år to boenheter. Hun jobbet også i to år som kontaktlærer på en byomfattende spesialavdeling i barneskoletrinnene for barn med autismespekterforstyrrelse. Dette har gitt henne erfaring med å jobbe med barn med spesielle behov.

Bilde1.jpg

Foto: Privat

Atle Mørk Akselsen

Atle Mørk Akselsen er vitenskapelig assistent i BALU. Han går sitt første år på masterprogrammet i Spesialpedagogikk med fordypning i utviklingshemning på Universitet i Oslo. Han har en bachelorgrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Før Atle begynte på mastergraden jobbet han et år som spesialpedagog, kontaktlærer og teamleder på en avdeling for barn med autisme i grunnskolen. Han har også erfaring fra å jobbe med både barn, ungdom og voksene med autisme, og utviklingshemming igjennom arbeid i bolig og avlastningstjeneste. Dette har gitt relevant erfaring innenfor det spesialpedagogiske feltet knyttet til språk, kommunikasjon, miljø, og atferd.

bilde2.jpg

Foto: Privat

Jorid Nielsen

Jorid Nielsen er vitenskapelig assistent i BALU. Hun går første år på masterprogrammet i Spesialpedagogikk med fordypning i utviklingshemming på Universitetet i Oslo. Hun har en bachelorgrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Samtidig som Jorid har tatt sin bachelorgrad har hun jobbet på avlastningsbolig, som støttekontakt og vikarlærer, og har gjennom jobb og studier tilegnet seg erfaring i å jobbe med barn med spesielle behov. 

bilde3.jpg

Foto: Privat

Hanne Abildgaard

Hanne Abildgaard er klinisk veileder i BALU. Hun er pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT i Bærum kommune og har mange års erfaring fra arbeid med barn, foreldre og barnehager innenfor autismespekteret.

I tillegg er hun også Marte Meo supervisor og har mange års erfaring i å bruke video i veiledning, observasjon og opplæring.

Hanne har deltatt i forskningsprosjektet: «Effekt av å trene felles oppmerksomhet hos småbarn med autisme.

Hanne.4.jpg

Foto: Shane David Colvin

Tidligere ansatte

Dilman Nomat

Dilman2.jpg

Miriam Strøm Natvig

hidden-01.png

Oda Melsnes Løvaas

IMG_9620_edited.jpg

Julie Birgitte Solberg

Signe Ødegård Eide

Julie.3.jpg
Signe.5.jpg

Vilde Scheen Kiese

til balu.jpeg

Johanne Pettersen

A79D801A-6AB1-41FD-A2E0-CC92BD53463D_1_201_a_edited.jpg

Nina Auestad

C223CDE5-E6F3-4BCD-A69A-BACD137E1465_1_102_a_edited.jpg

Eivind Mo Andreassen

C1D7861D-7554-47DD-A762-B970CFA9B212_1_102_a_edited.jpg

Simon Bjerga

0474C9BD-A711-449D-A8C0-21CB4EFC952A_1_105_c.png

Eden Barak

18AEAF7F-5D71-4BE4-A0F3-3FDB98C5F405_1_105_c.jpeg
bottom of page