Forskningsteamet

Forskningsprosjektet ledes av førsteamanuensis Anett Kaale ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Forskningsteamet består av prosjektleder Anett Kaale, Ph.D kandidat Oleg Zacharov, vitenskapelige assistenter Julie Birgitte Solberg, Signe Ødegård Eide og Dilman Nomat (sluttet januar 2020), samt klinisk veileder Hanne Abildgaard.

Anett Kaale

Anett Kaale er prosjektleder for BALU.

Hun er førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo der hun underviser studenter og driver forskning med fokus på autismespekterforstyrrelse (ASF). Hun er spesielt opptatt av barn med ASF og utvikling av gode tiltak.

Hun har tidligere jobbet i spesialisthelsetjenesten med diagnostisering og oppfølging av barn med ASF, og da særlig med veiledning til barnehager og skoler. 

Anett er også ansatt på Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) ved Oslo universitetssykehus, og driver med forskning innenfor det samme området der.

Foto: Shane David Colvin

 

Oleg Zacharov

Oleg Zacharov er doktorgradsstipendiat i BALU. Han har en mastergrad i kognitiv nevrovitenskap fra Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.

Oleg er interessert i å studere kognitive funksjoner og nevral utvikling hos små barn med autisme spektrumforstyrrelse (ASF) og er blant annet ansvarlig for EEG- og eyetrackingdelen av undersøkelsen.

Foto: Shane David Colvin

 
 

Signe Ødegård Eide

Signe Ødegård Eide går sitt 5. år på profesjonsprogrammet i psykologi på Universitetet i Oslo og jobber som vitenskapelig assistent i BALU. Hun har flere års erfaring med å jobbe med mennesker gjennom arbeid i boliger tilpasset for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hun har tidligere jobbet som danselærer, noe som har gitt god erfaring med å jobbe med små barn. Gjennom psykologistudiet har hun opplæring i og erfaring med hvordan man skal gjennomføre tester på barn.  

Foto: Shane David Colvin

Julie Birgitte Solberg

 

Julie Birgitte Solberg er 5.års psykologstudent ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Ved siden av jobben som vitenskapelig assistent i BALU er hun underviser i Psykologistudentenes Opplysningsarbeid for Unge (POFU).

Julie har flere års erfaring fra arbeid med barn med ulike utfordringer i skolen, inkludert autismespekterforstyrrelser. 

Gjennom psykologistudiet har hun opplæring i og erfaring med hvordan man skal gjennomføre tester på barn.  

Foto: Shane David Colvin

Hanne Abildgaard

Hanne Abildgaard er klinisk veileder i BALU. Hun er pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT i Bærum kommune og har mange års erfaring fra arbeid med barn, foreldre og barnehager innenfor autismespekteret.

I tillegg er hun også Marte Meo supervisor og har mange års erfaring i å bruke video i veiledning, observasjon og opplæring.

Hanne har deltatt i forskningsprosjektet: «Effekt av å trene felles oppmerksomhet hos småbarn med autisme.

 

Foto: Shane David Colvin

 

Dilman Nomat

Dilman Nomat jobbet som vitenskapelig assistent i BALU frem til januar 2020. Hun har en mastergrad i pedagogikk, allmenn studieretning, ved Universitetet i Oslo. Fra før har hun en master i pedagogikk med fordypning i utdanningsledelse.

Hun er opprinnelig utdannet førskolelærer og har jobbet som pedagogisk leder i barnehager i flere år. Hun har arbeidet med barn fra 0-6 år, og har derfor et stort erfaringsgrunnlag med barn på ulike utviklingsstadier. 

Foto: Shane David Colvin