top of page

OM AUTISME

BALU_logo3.png

Generelt om autisme

trykk her for Våre aktuelle saker om autisme

Autisme, eller autismespekterforstyrrelse (ASF) er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Barn som har ASF har vansker med samhandling og kommunikasjon samt en begrenset og stereotyp atferd. For å fylle kriteriene for å få diagnosen må barnets vansker være tilstede før 3 års-alderen.

Betegnelsen autismespektrumforstyrrelse (ASF) er en ”sekkebetegnelse” som innbefatter:

  • Autisme

  • Atypiske autisme

  • Aspberger syndrom

Barn innen autismespekteret har ulik profil og innehar ulik kompetanse. Det er store individuelle mellom barn i autismespekteret. Forekomst og alvorsgrad av de ulike symptomene og vanskene varierer veldig. Det er også stor variasjon med hensyn til språkfunksjon og utviklingsnivå.

Vi vet for lite om utviklingen hos barn med ASF. Når foreldre spør fagfolk om hvordan de tror barnet vil utvikle seg, er det vanskelig å gi gode svar. Forskningen vi gjør i BALU vil bidra til nettopp dette – gi kunnskap om utvikling hos barn med ASF.

ASF var tidligere ansett som en sjelden tilstand, men de siste 20 årene har det vært en betydelig økning av barn og unge som får diagnosen. Nå regner man med at ca. 1 % tilfredsstiller kriteriene for en diagnose, selv om ikke alle fanges opp og diagnostiseres.

Det er omtrent tre-fire ganger flere gutter enn jenter som får diagnosen ASF.

Diagnostisk utredning gjøres i spesialisthelsetjenesten (Habiliteringstjenesten eller Barne- og ungdomspsykiatrien) etter henvisning fra lege eller pedagogisk- psykologisk tjeneste.

Diagnostiseringen skjer i hovedsak ved bruk av foreldreintervjuer og testing og observasjoner av barnet.

barn_lekebilde.jpeg
bottom of page