Om balu

 
 

Om undersøkelsene i BALU

Barna som er med i BALU deltar på en undersøkelsesdag sammen med oss. 

På undersøkelsesdagen gjennomfører vi ulike tester som er utviklet for å måle kognitive funksjoner, språk, sosial interaksjon og læring hos små barn. Dersom foreldrene samtykker gjennomfører vi EEG og eye-tracking, mens barnet ser på en kort film og spiller et PC-spill. Alle testene som benyttes er lekebaserte og tilpasset små barn. Vi spør også om foreldre og barnehagen kan fylle ut et spørreskjema om barnet.

Les mer om de ulike delene av forskningsprosjektet under:

Vi er takknemlige for alle bidrag i BALU – både om man har mulighet til å være med på alle undersøkelsesdelene, eller bare har mulighet til å bidra med noe.

I BALU er vi fleksible med hensyn til tid og sted for undersøkelsene. Siden barnehagen er en viktig arena for barn, ønsker vi gjerne å gjennomføre undersøkelsene i barnets barnehage, men vi kan også møtes i våre lokaler på Universitetet i Oslo eller hjemme hos familien.

For å få innblikk i hvordan barnet utvikler seg ønsker vi etter ca ett år å gjennomføre hele undersøkelsen en gang til. Da vil vi gjøre de samme testene som vi gjorde første gang. 

Ikon laget av Freepik hentet fra Flaticon.com

Ønsker dere å delta i BALU? Les om kriterier og informasjon om påmelding HER

Kort om de ulike undersøkelsesdelene av barnet:
Sosial interaksjon og kommunikasjon

For å undersøke barnets sosiale kommunikasjon gjennomfører vi en standardisert test hvor vi viser barnet ulike spennende leker og ser på hvordan barnet responderer til lekene. 

For å undersøke sosial interaksjon gjennomfører vi også to ulike lekesekvenser med leker som vi har med. En lekesekvens gjennomføres med barnet og forelder, og en med barnet og barnehageansatt. Hensikten med lekesekvensene er å undersøke barnets atferd i samspill med kjente personer.

Språklig og kognitiv fungering

Vi benytter standardiserte tester tilpasset små barn for å undersøke barnets ordforråd, språkforståelse, finmotorikk og generelle utviklingsnivå. Testene gjennomføres ved å vise barna bilder, objekter og leker som brukes til å løse ulike oppgaver. 

Eye-tracking gjennomføres også mens barnet ser på korte filmer og spiller enkle spill på en PC-skjerm. I eye-tracking benyttes et kamera som fanger opp barnets øyebevegelser og endringer i pupillstørrelse. Disse målene brukes for å studere kognitive funksjoner som sosial orientering, oppmerksomhet og læring hos barnet. Det eneste som trengs for å gjennomføre eye-tracking er å feste et lite klistremerke i barnets panne eller kinn. Les mer om eye-tracking HER. 

Eye-tracking

En del av undersøkelsen innebærer at vi gjennomfører EEG-måling på barnet mens barnet ser på korte filmer og spiller enkle spill på en PC-skjerm. Gjennom EEG måles små elektriske signaler som sendes fra hjernen som indikerer hvor mye tid som går med til å bearbeide forskjellige typer informasjon. I praksis gjøres dette ved hjelp av små elektroder på innsiden av en elastisk hette som barnet har på hodet. Etter hvert som barn utvikler sine kognitive ferdigheter vil de elektriske signalene forandre seg. Ved at vi får muligheten til å studere disse endringene kan vi lære mye om den tidlige kognitive utviklingen hos barna. EEG er en helt ufarlig metode, og kan brukes på barn i alle aldre. Les mer om EEG HER.

EEG
 

Kort om spørreskjemaene til foreldre og barnehageansatte

Spørreskjema til foreldre

Spørreskjemaene som sendes til foreldre består av spørsmål som omhandler barnet, familien og barnets barnehagetilbud. Spørsmålene om barnet dekker ulike ferdigheter og vansker innenfor ulike områder hos små barn. Spørsmålene om familien omhandler familien, som antall søsken, foreldres utdanning og språk som snakkes hjemme. Her inkluderes også noen spørsmål om mors og fars tanker, følelser og opplevelse av livet, slik at vi kan få mer innsikt i hvordan det er å være foreldre til små barn. Det spørres også om barnets barnehagetilbud og hvordan foreldrene opplever det. Alle svar i spørreskjemaet vil kun bli brukt i forskningsøyemed. Spørreskjemaet sendes i posten normalt noen uker før avtalt undersøkelsesdag.

Ikon laget av Freepik hentet fra Flaticon.com

Ikon laget av Freepik hentet fra Flaticon.com

Spørreskjema til barnehagen

Spørreskjemaet som sendes til barnehagen omhandler barnet, litt om de som jobber med barnet i barnehagen og om barnets barnehagetilbud. Spørsmålene om barnet dekker ulike ferdigheter og vansker hos små barn. Spørsmålene om de som jobber med barnet handler om de ansatte i barnehagen, som utdannelse og erfaring. Spørsmålene om barnets barnehagetilbud dekker hvilke rammer, innhold og tilbud barnehagen har. Alle svar i spørreskjemaet blir kun brukt til forskningen, og vil ikke bli delt med foreldre eller andre som jobber med barnet. Spørreskjemaet sendes i posten normalt noen uker før avtalt undersøkelsesdag.

UiOlogo.png
  • Facebook