top of page
BALU_logo3.png

Om balu

Om forkningsprosjktet
Kort om undersøkelsene

Om undersøkelsene i BALU

Barna som er med i BALU deltar på en undersøkelsesdag sammen med oss. 

På undersøkelsesdagen gjennomfører vi ulike tester som er utviklet for å måle kognitive funksjoner, språk, sosial interaksjon og læring hos små barn. Dersom foreldrene samtykker gjennomfører vi EEG og eye-tracking, mens barnet ser på en kort film og spiller et PC-spill. Alle testene som benyttes er lekebaserte og tilpasset små barn. Vi spør også om foreldre og barnehagen kan fylle ut et spørreskjema om barnet.

Les mer om de ulike delene av forskningsprosjektet under:

Vi er takknemlige for alle bidrag i BALU – både om man har mulighet til å være med på alle undersøkelsesdelene, eller bare har mulighet til å bidra med noe.

I BALU er vi fleksible med hensyn til tid og sted for undersøkelsene. Siden barnehagen er en viktig arena for barn, ønsker vi gjerne å gjennomføre undersøkelsene i barnets barnehage, men vi kan også møtes i våre lokaler på Universitetet i Oslo eller hjemme hos familien.

For å få innblikk i hvordan barnet utvikler seg ønsker vi etter ca ett år å gjennomføre hele undersøkelsen en gang til. Da vil vi gjøre de samme testene som vi gjorde første gang. 

Ønsker dere å delta i BALU? Les om kriterier og informasjon om påmelding HER

De ulike undersøkelsene av barnet:
IMG_9115.jpg
IMG_9106.jpg
IMG_9192 2.jpg
Skjermbilde 2019-03-07 kl. 16.42.56.png
Informasjon på flere språk

Kort om spørreskjemaene til foreldre og barnehageansatte

Kort om spørreskjemaene

Spørreskjema til foreldre

Spørreskjemaene som sendes til foreldre består av spørsmål som omhandler barnet, familien og barnets barnehagetilbud. Spørsmålene om barnet dekker ulike ferdigheter og vansker innenfor ulike områder hos små barn. Spørsmålene om familien omhandler familien, som antall søsken, foreldres utdanning og språk som snakkes hjemme. Her inkluderes også noen spørsmål om mors og fars tanker, følelser og opplevelse av livet, slik at vi kan få mer innsikt i hvordan det er å være foreldre til små barn. Det spørres også om barnets barnehagetilbud og hvordan foreldrene opplever det. Alle svar i spørreskjemaet vil kun bli brukt i forskningsøyemed. Spørreskjemaet sendes i posten normalt noen uker før avtalt undersøkelsesdag.

teddy-bear.png

Ikon laget av Freepik hentet fra Flaticon.com

test.png

Ikon laget av Freepik hentet fra Flaticon.com

Spørreskjema til barnehagen

Spørreskjemaet som sendes til barnehagen omhandler barnet, litt om de som jobber med barnet i barnehagen og om barnets barnehagetilbud. Spørsmålene om barnet dekker ulike ferdigheter og vansker hos små barn. Spørsmålene om de som jobber med barnet handler om de ansatte i barnehagen, som utdannelse og erfaring. Spørsmålene om barnets barnehagetilbud dekker hvilke rammer, innhold og tilbud barnehagen har. Alle svar i spørreskjemaet blir kun brukt til forskningen, og vil ikke bli delt med foreldre eller andre som jobber med barnet. Spørreskjemaet sendes i posten normalt noen uker før avtalt undersøkelsesdag.

bottom of page