Påmelding til deltagelse i BALU

For barn med autismespekterforstyrrelse

BALU_logo3.png
BALUlogo1.png
Informasjon om hvem som kan delta i BALU:
 

Alle barn som er 2, 3, eller 4 år gamle, har en autismespekterdiagnose (for eksempel barneautisme, atypisk autisme eller Aspergers syndrom) og bor sentralt på Østlandet (inntil 2 timer reiseavstand fra Oslo) inviteres til å delta i studien.

 

Vi vil svært gjerne ha med både barn som har omfattende og mindre vansker. Om diagnosen ikke er endelig avklart, men barnet har fått en tentativ eller foreløpig autismespekterdiagnose, inviteres han/hun også til å være med i studien.

Les om undersøkelsene vi gjennomfører her.

 
Barn som leker med Lego

Bilde fra: Wix.com

 

Skriftlig påmelding til deltagelse i BALU:

På grunn av korona-situasjonen vil postgang til BALU gå tregere enn normalt. Vi anbefaler derfor å bruke elektronisk påmelding (se over). 

Steg 1:

Ønsker du mer informasjon om BALU?

  • Les om hvem som inviteres til å delta her.

  • Les mer om BALU her.

  • Les en informasjons-brosjyre om BALU her.

Steg 2:

Last ned samtykke- og kontaktskjema her.

Steg 3:

Print ut skjemaene i steg 2 og fyll ut med nødvendig informasjon

Steg 4:

Send skjemaene per post til vår kontaktadresse:

Universitetet i Oslo

Institutt for spesialpedagogikk

v/ Anett Kaale
Postboks 1140 Blindern

0318 OSLO

Steg 5:

Vent på at vi tar kontakt!