top of page

Påmelding til deltagelse i BALU

For barn med autismespekterforstyrrelse

BALU_logo3.png
Informasjon om hvem som kan delta i BALU:
HvemKanDelta?ASF

Alle barn som er 2, 3, eller 4 år gamle, og har en autismespekterdiagnose (for eksempel barneautisme, atypisk autisme eller Aspergers syndrom) inviteres til å delta i studien. Vi vil svært gjerne ha med både barn som har omfattende og mindre vansker. Om diagnosen ikke er endelig avklart, men barnet har fått en tentativ eller foreløpig autismespekterdiagnose, inviteres han/hun også til å være med i studien. Det er også viktig at barnet ikke har alvorlige tilleggslidelser (f.eks. Cerebral Parese, hørselsvansker, alvorlig epilepsi).

Vi ønsker nå å rekruttere deltakere fra hele landet, så langt det lar seg gjøre ift. reisevei . Ta kontakt, så forsøker vi å legge til rette for testing nær deg. 

Les om undersøkelsene vi gjennomfører her.

Informasjon andre språk
Barn som leker med Lego

Bilde fra: Wix.com

Skriftlig påmelding

Skriftlig påmelding til deltagelse i BALU:

Du er velkommen til å melde deg på elektronisk (se over) eller via brev. For skriftlig påmelding, følg stegene under:

Steg 1:

Ønsker du mer informasjon om BALU?

  • Les om hvem som inviteres til å delta her.

  • Les mer om BALU her.

  • Les en informasjons-brosjyre om BALU her.

Steg 2:

Last ned samtykke- og kontaktskjema her.

Steg 3:

Print ut skjemaene i steg 2 og fyll ut med nødvendig informasjon

Steg 4:

Send skjemaene per post til vår kontaktadresse:

Universitetet i Oslo

Institutt for spesialpedagogikk

v/ Anett Kaale
Postboks 1140 Blindern

0318 OSLO

Steg 5:

Vent på at vi tar kontakt!

bottom of page