top of page
Bilde1.png

Samarbeid med
BUPGEN

BALU_logo3.png

BALU samarbeider med forskningsprosjektet BUPGEN som drives av NORMENT (Norsk forskning for mentale lidelser) og NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomni).

Hvorfor er det viktig å studere biologiske komponenter i autismespekterdiagnoser?

Rundt 1% av befolkingen blir diagnostisert med autismespekterdiagnose. Det biologiske grunnlaget for disse tilstandene er lite kjent. BUPGEN-prosjektet søker ny kunnskap om det genetiske bidraget til utviklingen av autismespekterforstyrrelse.

Hvorfor er forskningssamarbeid viktig?

Forskningssamarbeid bidrar til bedre forståelse og kunnskap om de aktuelle spørsmålene vi lurer på. Informasjonen som samles inn deles i tverrfaglige miljø. Dette muliggjør forskningssamarbeid til en mer effektiv datainnsamling, noe som er til gode for både deltakere og forskningsgruppene.

"A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL OF PRESCHOOL-BASED JOINT ATTENTION INTERVENTION FOR CHILDREN WITH AUTISM" 

"PRESCHOOL-BASED SOCIAL COMMUNICATION TREATMENT FOR CHILDREN WITH AUTISM: 12-MONTH FOLLOW-UP OF A RANDOMIZED TRIAL"

Hvordan kan du bidra?

De som samtykker til å delta i BALU-studien vil også få en forespørsel om de ønsker å delta i BUPGEN-studien. Vi vil da sende ut ett informasjonsskriv og samtykke for deltakelse. Dersom foreldre samtykker, vil vi samle inn en spyttprøve fra barnet på den samme testdagen som vi gjør de øvrige undersøkelsene til BALU-studien. Spyttprøven samles enkelt inn ved bruk av en type bomullspinne som berører innsiden av barnets kinn.

Du kan lese mer om BUPGEN på prosjektets nettside her.

bottom of page