Påmelding til deltagelse i BALU

For barn med typisk utvikling (sammenligningsgruppe)

 

Informasjon om hvem som kan delta i BALU:

Påmelding til deltagelse
i BALU:

For tiden rekrutterer vi ikke til sammenligningsgruppa i BALU. Siden oppdateres på et senere tidspunkt når dette er aktuelt igjen. 

Barn som er 3 eller 4 år gamle og som ikke har en medisinsk diagnose, følger en typisk utvikling og bor i eller i nærheten av Oslo inviteres til å delta i sammenligningsgruppen i studien. 

Hvorfor inviteres dere til å delta?

  • Dette gir oss muligheten til å se hvordan små barn lærer og utvikler seg over tid.

  • Dette gir oss også muligheten til å se hvordan barn med ASF utvikler seg sammenlignet med jevnaldrende barn i et inkluderende barnehagemiljø.

Les om undersøkelsene vi gjennomfører her.

Elektronisk påmelding til deltagelse i BALU:

 

For tiden rekrutterer vi ikke til sammenligningsgruppa i BALU. Siden oppdateres på et senere tidspunkt når dette er aktuelt igjen. 

Ønsker du mer informasjon om BALU?

  • Les om hvem som inviteres til å delta her.

  • Les mer om BALU her.

  • Les en informasjons-brosjyre om BALU her.

Steg 1:

Fyll ut samtykke- og kontaktskjema her.

Steg 2:

Vent på at vi tar kontakt!

Steg 3:

 

Skriftlig påmelding til deltagelse i BALU:

For tiden rekrutterer vi ikke til sammenligningsgruppa i BALU. Siden oppdateres på et senere tidspunkt når dette er aktuelt igjen. 

Ønsker du mer informasjon om BALU?

 

  • Les om hvem som inviteres til å delta i sammenligningsgruppen her.

  • Les mer om BALU her.

  • Les en informasjonsbrosjyre om BALU her

Steg 1:

 

Last ned samtykke- og kontaktskjema her.

Steg 2:

 

Print ut skjemaene i steg 2 og fyll ut med nødvendig informasjon

Steg 3:

 

Send skjemaene per post til vår kontaktadresse:

Universitetet i Oslo

Institutt for spesialpedagogikk

v/ Anett Kaale
Postboks 1140 Blindern

0318 OSLO

Steg 4:

 

Vent på at vi tar kontakt!

Steg 5: