top of page

NYTT fra BALU

BALU_logo3.png
To av våre forskningsassistenter skriver masteroppgave om BALU
IMG_7021.HEIC

Elin Dervo og Marlin Berg Løkken skriver begge oppgaver tilknyttet forskningsprosjektet. 

Den ene oppgaven handler om sammenhengen mellom foreldres mentale velvære og barnas eksekutive fungering. Den andre oppgaven ser på ekspressivt språk hos barna i prosjektet. Artiklene publiseres her på nettsiden når de er klare. 

November 2022
November 2022

Nytt studieår, nye forskningsassistenter! Atle, Jorid og Marlin har fått opplæring og er klar for testing. Elin blir med oss videre, mens Eden og Simon skal i gang med andre sysler. 

Både Atle, Jorid, Marlin og Elin tar master i spesialpedagogikk ved UiO. Samtlige har god erfaring fra arbeid med barn med autismespekterforstyrrelse. For mer informasjon om teamet, trykk her

Fra venstre.: Jorid, Marlin, Atle, Elin.

Septembe 2022
September 2022

Vi ønsker nå å rekruttere deltakere fra hele landet, så langt det lar seg gjøre ift. reisevei. Er du, eller noen du kjenner, forelder av et barn med autisme i alderen 2-4 år? Bli med som deltaker og bidra til økt kunnskap innen et viktig fagfelt! Mer kunnskap kan bidra til et bedre hjelpetilbud for barn med autisme og deres familier. For påmelding, trykk her. Er du usikker på om det lar seg gjøre ift. reisevei? Ta kontakt, så forsøker vi å legge til rette for testing nær deg.

Mai 2022

Vi søker deltagere fra Trondheim

Mai 2022

I uke 24 (13.-17. juni) kommer til Trondheim, og søker i den anledning etter aktuelle deltagere - barn med autismespekterforstyrrelse i alderen 2-4, og deres familier - fra Trondheimsområdet. For påmelding, trykk her.

little-child-sitting-floor-pretty-boy-palying-with-wooden-cubes-home.jpg

Sammenligningsgruppe

Februar 2022

I November hadde vi besøk av en hel avdeling fra en barnehage. Det kom 16 barn fordelt på 3 dager. Universitetet i Oslo har nettopp åpnet sin helt nye klinikk som er laget med hensyn til at små barn skal komme på besøk. Vi var så heldig å få være de første som tok i bruk denne klinikken. Før barna besøkte universitetet var ansatte i prosjektet på besøk i barnehagen og hadde en samlingsstund for barna. 

 

I løpet av besøksdagen deltok barna i flere lekbaserte undersøkelser, noen sammen med en voksen fra barnehagen og andre alene. Barna fikk besøke sjiraff-rommet, hval-rommet, katte-rommet og skogsdyr-rommet hvor det ventet både premier og klistremerker. 

 

Mellom testingen lekte barna på oppholdsrommet, og kunne blant annet lage “kroner” hvor de kunne dekorere sine egne hjerner. Prosjektet bestilte lunsj til både barn og voksne hvor de fikk blant annet servert grøt og pasta. Etter en lang og artig dag fikk de diplom og premier for deltakelsen. Alle barna, barnehageansatte og medarbeiderne i BALU var fornøyde etter dagene. Vi gleder oss til å se dere igjen om et år. 


Tusen takk til alle foreldre, barn og barnehagen som ønsker å bidra!

Skjermbilde 2022-02-28 kl. 15.07.22.png
Februar 2022

Julehilsen og statusoppdatering

Desember 2021

De ansatte i forskningsprosjektet BALU og selveste BALU-bamsen ønsker alle en riktig god jul og godt nyttår. Vi fortsetter forskningsprosjektet i januar 2022 og ser frem til å møte flere barn på nyåret! Minner om at vi fortsatt søker flere deltakerbarn til studien; trykk her for påmelding.

Skjermbilde 2021-12-16 kl. 17.56.07.png

Til nå har vi undersøkt 27 barn med autismespektrumforstyrrelse, 12 av disse har vi møtt to ganger. I tillegg har vi samlet inn data fra totalt 52 barn til en sammenligning-gruppe. Under kan du se en oversikt over generell informasjon om disse deltakerbarna: 

Barn med autismespektreforstyrrelse 

  • Undersøkt en gang: 27 

  • Gjennomsnittsalder: 4 år og 3 mnd., Kjønn: 22 gutter og 5 jenter 

  • Undersøkt to ganger: 12 

  • Gjennomsnittsalder: 5 år og 5 mnd., kjønn: 11 gutter og 1 jente 

 

Barn i sammenligningsgruppen

  • Undersøkt en gang: 52 

  • Gjennomsnittsalder: 4 år og 2 mnd., Kjønn: 31 gutter og 21 jenter

BALU-bamsen er i gang med julefeiring og julepynting på Universitetet i Oslo!

I tillegg har doktorgradsstipendiaten Oleg Zacharov publisert en studie med informasjon samlet inn fra BALU-studien. Du kan lese den ved å trykke her

Desember 2021
Oktober 2021

Nye forskningsassistenter

Oktober 2021

Vi er nå i gang igjen og i forbindelse med oppstart har vi ansatt tre nye forskningsassistenter Simon Bjerga som er profesjonsstudent i psykologi, Elin Dervo som tar mastergrad i spesialpedagogikk og Eden Barak som tar mastergrad i kognitiv nevrovitenskap.

 

Simon og Elin får nå opplæring i testbatteriet som måler språk, kognitiv funksjon og atferdsmål, og vil sammen med Eivind ha ansvaret for denne delen av testingen. Eden får opplæring i Eye-tracking og EEG og vil ha ansvaret for denne delen av testingen sammen med Nina og Johanne. Forskningsleder Anett har ledet opplæringen, mens de andre forskningsassistentene har styrt treningen og opplæringen av selve testene.

Foran f.v.: Simon, Nina, Elin.

Bak f.v.: Eden, Johanne Eivind

August 2021

Vi er i gang igjen!

August 2021

Vi er nå i gang med oppstart av testaktiviteten igjen, og øver på testing. I tillegg har vi begynt å ta kontakt med familier og barnehager for å gjøre avtaler for testdatoer og håper vi får truffet så mange som mulig, så snart som mulig. 

 

Vi rekrutterer også nye barn! Dersom du er interessert i at ditt barn skal delta i studien kan lese mer om studien her. I tillegg kan spørsmål angående studien sendes inn her

 

På bildet kan du se Eivind, Vilde, Nina og Johanne som øver på EEG, som er en del av testingen i BALU for de som ønsker å være med på denne delen av undersøkelsen. Det kan du lese mer om her.

IMG_7163.jpg
April 2021

Hva driver vi med i BALU om dagen?   

April 2021

Oslo er fortsatt nedstengt pga Coronasituasjonen, og testaktiviteten i BALU er derfor fortsatt satt på vent. Vi som jobber i prosjektet holder i steden på med diverse forberedelser til vi igjen kan reise ut til barnehager, skoler og familier. Vår flinke medarbeider Eivind har for eksempel oppdatert hele nettsiden, sånn at det skal være enklere å finne frem til informasjon om prosjektet. Vi har også utarbeidet informasjonsmateriale på engelsk, spansk og polsk, slik at enda flere familier kan lese om BALU på sitt språk.

Ellers jobber vi med å oppdatere testutstyret vårt, og vi har også begynt å kode data som ble innsamlet før pandemien. Dette innebærer blant annet å se på filmer som ble tatt mens barna leker, og notere hva slags atferd vi ser. For å lese mer om denne delen av testingen, kan du trykke her.

Det står altså ikke stille i prosjektet selv om vi ikke får vært ute og testet barn, men vi gleder oss selvfølgelig veldig til det igjen blir mulig.

Hilsen alle oss i BALU

Barn i førskolen

Bilde fra: Wix.com

Desember 2020

Juleavslutning i BALU

Grunnet koronasituasjonen har testingen i BALU vært satt på vent en stund, og det samme ble en fysisk juleavslutning. I stedet møttes prosjektleder, forskningsassistenter og konsulenter til en avslutning på Zoom. Den digitale avslutningen var også en markering av at Signe og Julie, som har vært med siden oppstarten av prosjektet, nå går ut av stillingene som konsulenter. De har vært med på å forme BALU, og kommer til å savnes når vi fortsetter arbeidet uten dem i januar. 

Skjermbilde.PNG

Vi vet ikke når det vil bli mulig å gjennoppta testaktiviteten, men krysser fingrene for at det blir en gang på nyåret. I mellomtiden ønsker vi alle en riktig god jul og et godt nytt år.
 

Julehilsen fra alle oss i BALU

Hva er egentlig EEG og eyetracking?

126207127_383171402891217_65701974841665

Som nevnt har vi i BALU ansatt seks nye forskningsassistenter. To av disse, Nina og Johanne, driver med det vi kaller EEG og eyetracking-undersøkelser. EEG er en forkortelse for elektroencefalogram, og betyr at man setter elektroder på hodet for å kunne finne ut hva slags elektriske signaler hjernen produserer når den gjør ulike oppgaver. Hvis man for eksempel konsentrerer seg om en oppgave, vil hjernen produsere andre elektriske signaler enn hvis man bare sitter og tenker på ingenting. For at elektrodene skal sitte ordentlig, brukes en hette som man får på hodet når man skal være med på EEG, og en gel som skal hjelpe hetta å fange opp de elektriske signalene fra hjernen.

Her klargjør Nina elektrodene i hetta på en frivillig ved å fylle dem med gel.

Den andre undersøkelsen Nina og Johanne har ansvar for når vi er ute og tester barn, kalles eyetracking, eller øyesporing på norsk. Da brukes et avansert kamera som registrerer hva øyet fokuserer på, og hvordan det beveger seg. Øyesporing gir oss på den måten informasjon om hva ulike barn er oppmerksomme på og hvordan de bruker synet for å samle informasjon om verden. 

 

Både EEG og eyetracking brukes til å forske på veldig mye forskjellig. Her kan du lese mer om hva vi bruker disse metodene til i BALU.

 

Hilsen fra alle oss i BALU

November 2020
Oktober 2020

Oktober 2020

Nye forskningsassistenter i BALU

Før sommeren ble testaktiviteten i BALU satt på vent grunnet koronasituasjonen, men nå som mange barn er tilbake i barnehagen kan datainnsamlingen fortsette. For å kunne møte enda flere barn har seks nye forskningsassistenter blitt ansatt i prosjektet, og de er nå i gang med opplæring. Av de seks nye assistentene er Nina og Johanne masterstudenter i kognitiv nevrovitenskap, og de vil ha ansvar for innsamling av eye-tracking og EEG-data. 

 

De fire andre forskningsassistenene vil ha ansvar for testene av språk, kognitiv funksjon og adferd. Oda og Vilde er masterstudenter i spesialpedagogikk, og Eivind og Miriam er profesjonsstudenter i psykologi. Prosjektleder i BALU, Anett Kaale, har ledet opplæringen, mens tidligere forskningsassistenter Signe og Julie har gitt spesifikk opplæring i de ulike testene. 

Signe og Julie lærer Eivind og Vilde hvordan man skårer en test

Miriam og Eivind øver på en trekkoppleketest

Nå er de nye assistentene er snart ferdig med opplæring og klare til å teste både barn som allerede er med i prosjektet, og nye barn!

 

Hvis du har lyst til at ditt barn skal bidra til forskningen i BALU kan du fylle ut et elektronisk påmeldingsskjema her.

 

Hilsen alle oss i BALU. 

Juni 2020

Informasjon og påmeldingsskjema til BALU på flere språk

 

Vi i BALU ønsker å nå ut til enda flere barn og familier som ønsker å delta i forskningsprosjektet. Derfor har vi nå oversatt vårt informasjonsmateriale med informasjonsskriv, samykke- og kontaktinformasjonsskjema til somali og arabisk. Vi har også laget to korte filmer på arabisk og somali hvor vi forteller kort om forskningsprosjektet og hvordan man kan melde seg på.  Se filmene under.

Link til informasjonsskriv, samtykke- og kontaktinformasjonsskjema på både norsk, somali og arabisk finner man på denne siden.  Påmelding kan fortsatt gjøres både skriftlig gjennom post og elektronisk via nettskjema. Link til elektronisk påmelding (på norsk) finner man her

Vi håper enda flere melder seg på forskningsprosjektet, slik at vi kan møte flere barn, familier og barnehager til høsten. 

Med ønske om en fortsatt god sommer fra alle oss i BALU 

Antall:

Barn med

autismespekterforstyrrelse:   27

Barn med typisk utvikling:        38

Barnas alder: 2-4 år

  3  x 2 åringer

20 x 3 åringer

42 x 4 åringer

 

Hvor bor barna:        Oslo, Viken og Vestfold

Skjermbilde 2019-03-07 kl. 16.42.56.png

Statusrapport juni 2020 fra forskningsprosjektet

 

Testaktiviteten i BALU er satt på hold i påvente av en litt enklere hverdag for familier og barnehager, men vi håper å være i gang igjen snart. I mellomtiden jobber vi i prosjektgruppen med mer administrative oppgaver som systematisering av de verdifulle dataene foreldre og barnehagene har bidratt til.

 

Per juni 2020 er det 65 barn med i BALU. De aller fleste har vi møtt en gang, og da oftest i barnehagen, men noen har vi rukket å møte to ganger. Vi hadde avtalt å møte en del flere for andre gang denne våren, men pga. situasjonen med koronaviruset måtte det utsettes.

 

Vårt inntrykk er at barn, foreldre og barnehager synes det er fint å være med i BALU. Foreldre og barnehagepersonalet forteller at de synes det er spennende å se hvordan barnet løser oppgavene som vi presenterer.

 

Hvem er med i studien så langt (men husk at vi ønsker at dette skal bli en STOR studie så vi rekrutterer fortsatt nye barn):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noen foreløpige funn (hvem er barna og familiene som er med i BALU):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC-spillet med EEG-hette på og eye-tracking:   

Vi har gjennomført PC-spillet med EEG-hette og eye-tracking med både barna med autismespekterforstyrrelse og barna som følger en typisk utvikling. Det krever en del av små barn med hensyn til oppmerksomhet og konsentrasjon å gjennomføre denne delen av undersøkelsen, så med noen av barna har vi valgt å avslutte og heller gå over til å gjøre noe annet dersom vi ser at de er ukonsentrerte eller dersom de viser at de ikke ønsker å spille lenger. Andre barn har syntes spillet har vært interessant og morsomt, slik at vi har gjennomført hele spillet. Noen av barna har ikke ønsket å ha EEG-hetten på hodet, og da har vi gjennomført spillet uten EEG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veien videre:

Vi håper vi snart er i gang med testaktivitet igjen, slik at vi får møtt både nye barn og familier som ønsker å delta i forskningsprosjektet og de barna som var med i prosjektet for 1 år siden en andre gang. Vil vi ta kontakt med alle aktuelle familier og barnehager så fort det lar seg gjøre. 

Barna med autisme:

 

Det er stor variasjon i funksjonsnivå hos barna som er med i BALU. Noen har et godt verbalspråk, noen sier noen ord og setninger, men er forsinket sammenlignet med jevnaldrende, mens andre fortsatt ikke har utviklet noe særlig språk, men bruker en del lyder og kroppsspråk for å formidle ønsker og behov. Det er ganske mange (ca. 50 %) som trener på å bruke alternativ kommunikasjon i barnehagen.

 

De fleste barna som er med i BALU (ca 75%) går på en vanlig avdeling i en vanlig barnehage og får ekstra hjelp, mens noen går i en spesialbarnehage eller i en spesialavdeling for barn med autisme eller andre ulike vansker. Foreldrene er gjennomgående fornøyde med samarbeidet med barnehagene, men det er noe som kunne ønske seg et noe tettere samarbeid. De aller fleste foreldre og barnehager rapporterer at barna ser ut til å trives godt i barnehagen.

 

Ca 40% av familiene i BALU mottar avlastning i løpet av måneden. Av dem som ikke har dette rapporterer ca halvparten at de ønsker et tilbud om avlastning, mens resten rapporterer at de ikke ønsker et slikt tilbud. Alle barna har mottatt eller mottar tilbud fra PPT, og er eller har vært gjennom utredning i spesialisthelsetjenesten. Alle foreldre rapporterer å være enten litt fornøyde eller svært fornøyde med disse tilbudene.

Barna som følger typisk utvikling:

 

Av barna som følger en typisk utvikling som er med i BALU går alle i en vanlig avdeling i en vanlig barnehage. Nesten alle foreldre rapporterer å være fornøyde med samarbeidet med barnehagen, barnehagenes aktivitetsinnhold og de ansattes kompetanse i barnehagen. Noen ønsker et økt fokus i barnehagene på enkelte områder, slik som selvhjelpsferdigheter, sosiale ferdigheter eller språk. Alle rapporterer at barnet ser ut til å trives bra eller svært bra i barnehagen.

Juni 2020

April 2020

April 2020

Spørreundersøkelse om koronasituasjonen fra Autism-Europe 

BALU er tilknyttet AIMS-2-TRIALS Clinical Trials Network (et nettverk av over 100 forskningsgrupper på tvers av 37 land i Europa). Nettverket samarbeider  med Autism-Europe som er en internasjonal organisasjon som representerer nesten 90 ulike autismeforeninger i Europa og større deler av verden. Autism-Europe har som mål å fremme rettighetene og forbedre livskvaliteten til mennesker med autismespekterforstyrrelse og deres familier. Autism-Europe har nylig lansert en spørreundersøkelse for å finne mer ut om hvordan koronasituasjonen påvirker mennesker med ASF og deres familier, hvilke tjenestetilbud man opplever å ha,  tilgjengelighet av informasjon og tilgang på støtte og hjelp i forbindelse med COVID-19. Resultantene fra spørreundersøkelsen vil brukes til å informere politikere og andre viktige beslutningstakere. Vi i BALU oppmuntrer i samarbeid med AIMS-2-TRIALS Clinicial Trials Network alle som har anledning til å svare på undersøkelsen. Spørreundersøkelsen vil være åpen til 6. mai 2020. Link til spørreundersøkelsen finner du her. 

Autism-Europe har også en nyttig ressursside knyttet til hvordan man kan forstå, håndtere og kommunisere om koronasituasjonen og alle de endringene situasjonen medfører i hverdagen.  Link til ressurssiden finner du her

Varme tanker til dere alle sammen fra oss i BALU. 

Test-aktivitet satt på vent

Mars 2020

 

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset er all test-aktivitet i BALU satt på vent. Det vil si at vi i perioden fremover ikke vil møte barn, familier og barnehager for å gjennomføre undersøkelsene. Vi vil ta kontakt med de familiene og barnehagene som det allerede er avtalt testdager med og gjøre nye avtaler om når vi kan møtes når situasjonen er mer avklart. 

 

Vi rekrutterer for øvrig fortsatt flere barn med autismespekterforstyrrelser og deres familier til BALU. Er du eller vet du om noen som kunne vært interesserte i å delta? Vi tar veldig gjerne imot påmeldinger, men vil avvente med å gjøre avtale om testing før vi vet mer om situasjonen. Link til påmeldingsskjemaene finner du her: ASF-påmeldingsskjema.  Vi kan også nås gjennom nettskjema om du har spørsmål til oss. Link finner du her: elektronisk nettskjema. 

Til slutt sender vi varme tanker til dere alle sammen. Ta vare på dere selv og hverandre i denne krevende tiden.  

Hilsen fra alle oss i BALU

Vi starter opp en intervjuundersøkelse!

Februar 2020

Mars 2020
Februar 2020

 

Ina Fjærli-Wenhaug som er masterstudent på Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo ønsker i sin masteroppgave å intervjue foreldre med barn med autismespekterforstyrrelse som allerede deltar i BALU. 

Tema for intervjuet er foreldres perspektiv på hvordan barnehagen tilrettelegger for barn med autisme. Formålet med undersøkelsen er er å få kunnskap som er viktig for utvikling av gode barnehagetilbud.

 

Er du interessert, les mer her. 

For øvrig rekrutterer vi fremdeles barn med autismespekterforstyrrelser og deres familier til å delta i BALU-prosjektet. Vet du om noen som kunne vært interessert i å delta i noen av gruppene? Tips dem gjerne om nettsiden vår slik at de kan lese om studien og melde seg på. Link til påmeldingsskjemaene finner du her: 

ASF-påmeldingsskjema

Vennlig hilsen oss i BALU 

intervjubilde_BALU.png
Ina_edited.jpg

Desember 2019

Desember 2019

Julehilsen fra BALU

 

Vi i BALU og selveste BALU-bamsen ønsker alle en riktig god jul.

 

Vi fortsetter forskningsprosjektet i januar 2020 og vil gjerne ha med flere 2-4 år gamle barn med autismespekterforstyrrelse.

Vet du om noen som kunne vært interessert i å delta? Tips dem gjerne om nettsiden vår slik at de kan lese om BALU-studien og melde seg på. Link til påmeldingsskjemaet finner du her: 

ASF- gruppen

BALU-studien  har nå fått egen Facebook-side for dere som ønsker å følge oss der. Trykk på linken for å komme til vår Facebook-side:
BALU - Barn, Autismespekterforstyrrelse, Læring og Utvikling

 

Hilsen oss i BALU

Julehilsen fra BALU_des 2019.jpg
November 2019

November 2019

En kort oppsummering siden sist

 

For tiden er det mye spennende som skjer i BALU. Vi har rekruttert mange barn og familier til sammenligningsgruppen,

og er i full gang med å møte barna i barnehagene.  

 

 

Vi har også startet å kontakte de første familiene som ble med i prosjektet høsten 2018 for å gå i gang med testrunde 2. Her ønsker vi å gjennomføre de samme undersøkelsene og filmingene som første gang, inklusive EEG og eye-tracking måling, slik at vi kan se på barnets utvikling over et år. Vi gleder oss til å møte barna, foreldre og barnehagene igjen. 

Vi rekrutterer fortsatt barn og familier til prosjektet, både barn i autismespekteret og barn til sammenligningsgruppen. Vet du om noen som kunne vært interessert i å delta i noen av gruppene? Tips dem gjerne om nettsiden vår slik at de kan lese om studien og melde seg på. Link til påmeldingsskjemaene finner du her: 

ASF- gruppen

Sammenligningsgruppen

Vi ønsker alle en fortsatt fin høst! 

Hilsen oss i BALU

IMG_6837_edited.jpg
August 2019

Elektronisk påmelding åpnet!  

August 2019

 

Nå er det endelig mulig å melde seg på prosjektet gjennom et elektronisk påmeldingsskjema. Skjemaet finner dere her:  https://nettskjema.no/a/balusamtykke#/page/1

Etter at skjemaet er sendt inn vil vi ta kontakt med dere på telefon slik at kan gjøre nærmere avtaler om deltagelse i prosjektet. 

Hilsen oss i BALU

dilman.jpg

August 2019

Endelig i gang igjen etter sommerferien! 

Sommerferien er over for denne gang, og vi ønsker en ny høst velkommen. Vi i BALU er klare for å rekruttere og møte nye familier og barnehager. Siden sist har vi fått flere familier som ønsker å bidra til forskningsprosjektet, noe vi er veldig takknemlige for. 

 

 

Vi er fortsatt i prosessen med å rekruttere flere barn, både barn med ASF og barn til sammenligningsgruppen. For tiden holder vi på med å opprette et elektronisk påmeldingsskjema. Det håper vi kan bidra til å gjøre det enda enklere å melde seg på forskningsprosjektet. Vi vil oppdatere med en gang dette er klart. 

 

Hilsen oss i BALU

signe.jpg

Dilman og Signe arbeider med å lage flere rekrutteringskonvolutter  

Juni 2019

God sommer!

Vi i BALU har den siste tiden gjort ferdig en del kontorarbeid før sommeren. Vi har også vært ute i flere barnehager og møtt nye deltagerbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har nå under fanen "forskning" lagt inn noen interessante artikler med tidligere studier forskningsleder Anett Kaale har gjennomført. Disse er det verdt å ta en titt på! 

Før vi tar sommerferie skal vi på besøk i noen flere barnehager og møte flere deltagerbarn, det gleder vi oss til! 

Vi ønsker alle en god sommer, og så ser vi frem til å møte flere familier, barn og barnehager også til høsten. 

Hilsen alle oss i BALU 

fullsizeoutput_2715.jpeg
balu_junibilde.jpg

Her jobber Julie med skåringsarbeid på kontoret etter endt undersøkelsesdag. 

Oleg gjør klart utstyret til eye-tracking i en barnehage. 

Juni 2019

April 2019

Vel overstått påske!

 

Siden sist har vi fått flere deltagerbarn og familier, og besøkt deres barnehager der vi har gjennomført undersøkelsene.

Vi er nå i gang med å rekruttere barn som følger en typisk utvikling til kontrollgruppen i studien. Vi håper å få startet med de første undersøkelsene allerede i mai.

Ellers rekrutterer vi fortsatt barn med ASF til BALU. VI håper at vi får kontakt med enda flere familier før sommeren!

Til informasjon er nettsiden vår fortsatt under oppdatering, men blir ferdigstilt snart 

Hilsen oss i BALU

April 2019

Mars 2019

Mars 2019

Våre erfaringer fra testing så langt

Først vil vi i BALU takke alle familier og barnehager som til nå har ønsket å bidra til forskningsprosjektet vårt. Vi er veldig takknemlige for at dere bruker tid på å dele informasjon og erfaringer med oss, slik at vi sammen kan bidra til ny og viktig kunnskap om små barn med autisme.

 

Vi startet opp med testing av de første deltagerbarna i slutten av november 2018. Alle barna vi har møtt til nå har vi fått lov til å besøke i barnehagene deres. Både det at vi har fått utføre testingen på et sted barna kjenner godt, og at barnehagepersonale eller foreldre er med sammen med oss på testingen, har nok vært med på å bidra til at testdagen har opplevdes som trygg og fin for barna.  Våre erfaringer er at også foreldre og barnehagepersonalet synes det er gøy og spennende å få et innblikk i hvordan vi gjennomfører testingen.   

 

Når vi kommer til barnehagen har vi med oss to kofferter fulle av forskjellig utstyr. Dette er fordi vi bruker så mange ulike type leker som en del av testingen vår. Barna vi har møtt til nå synes at vi har med oss mye spennende som det er gøy å se på og å leke med! Vi har også med en PC og litt forskjellig datautstyr som brukes til EEG- og eye-trackingdelen av studien. Det krever en del tålmodighet og oppmerksomhet fra små barn å være med på EEG- og eye-trackingstudier. Noen av barna vi har møtt til nå har hatt lyst til å være med og synes dataspillet og bildene vi viser på PC-skjermen er spennende, mens andre har vært mer skeptiske og ikke ønsket å være med på denne delen av studien. Det er viktig for oss at testingen vi gjør gjennomføres på barnas premisser, så da har vi valgt å avslutte og heller fortsette med noe annet.

 

At foreldre og/eller barnehagepersonalet er med på testdagen har gjort at vi har fått god hjelp til å lese barnas behov for pauser, noe som har vært til veldig hjelp for oss. Vi har også fått mye god hjelp til å motivere barna til å gjennomføre de ulike delene av testingen. Dette har til sammen bidratt til at vi har fått samlet inn så mye testdata som mulig, samtidig som barnas behov har blitt ivaretatt til det fulle. Vi er derfor veldig takknemlige for at foreldre og barnehagepersonalet ønsker å stille opp og hjelpe oss. Dette gjelder både gjennom telefonsamtaler i forkant av testingen hvor vi får vite litt om barnet slik at vi kan tilrettelegge best mulig, og den hjelpen vi får på selve testdagen.

 

Nå håper vi at vi får inn enda flere deltagerfamilier som ønsker å bidra til forskningen vår, før vi starter på en ny testrunde av alle deltagerne ca et år etter at første testing ble gjennomført. Vi i BALU gleder oss både til å møte nye barn og til å etterhvert møte ”gamle” barn igjen!

IMG_9107.jpg
bottom of page