Test-aktivitet satt på vent

Mars 2020

 

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset er all test-aktivitet i BALU satt på vent. Det vil si at vi i perioden fremover ikke vil møte barn, familier og barnehager for å gjennomføre undersøkelsene. Vi vil ta kontakt med de familiene og barnehagene som det allerede er avtalt testdager med og gjøre nye avtaler om når vi kan møtes når situasjonen er mer avklart. 

 

Vi rekrutterer for øvrig fortsatt flere barn med autismespekterforstyrrelser og deres familier til BALU. Er du eller vet du om noen som kunne vært interesserte i å delta? Vi tar veldig gjerne imot påmeldinger, men vil avvente med å gjøre avtale om testing før vi vet mer om situasjonen. Link til påmeldingsskjemaene finner du her: ASF-påmeldingsskjema.  Vi kan også nås gjennom nettskjema om du har spørsmål til oss. Link finner du her: elektronisk nettskjema. 

Til slutt sender vi varme tanker til dere alle sammen. Ta vare på dere selv og hverandre i denne krevende tiden.  

Hilsen fra alle oss i BALU

Vi starter opp en intervjuundersøkelse!

Februar 2020

 

 

Ina Fjærli-Wenhaug som er masterstudent på Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo ønsker i sin masteroppgave å intervjue foreldre med barn med autismespekterforstyrrelse som allerede deltar i BALU. 

Tema for intervjuet er foreldres perspektiv på hvordan barnehagen tilrettelegger for barn med autisme. Formålet med undersøkelsen er er å få kunnskap som er viktig for utvikling av gode barnehagetilbud.

 

Er du interessert, les mer her. 

For øvrig rekrutterer vi fremdeles barn med autismespekterforstyrrelser og deres familier til å delta i BALU-prosjektet. Vet du om noen som kunne vært interessert i å delta i noen av gruppene? Tips dem gjerne om nettsiden vår slik at de kan lese om studien og melde seg på. Link til påmeldingsskjemaene finner du her: 

ASF-påmeldingsskjema

Vennlig hilsen oss i BALU 

 
 

Julehilsen fra BALU

Desember 2019

 

Vi i BALU og selveste BALU-bamsen ønsker alle en riktig god jul.

 

Vi fortsetter forskningsprosjektet i januar 2020 og vil gjerne ha med flere 2-4 år gamle barn med autismespekterforstyrrelse.

Vet du om noen som kunne vært interessert i å delta? Tips dem gjerne om nettsiden vår slik at de kan lese om BALU-studien og melde seg på. Link til påmeldingsskjemaet finner du her: 

ASF- gruppen

BALU-studien  har nå fått egen Facebook-side for dere som ønsker å følge oss der. Trykk på linken for å komme til vår Facebook-side:
BALU - Barn, Autismespekterforstyrrelse, Læring og Utvikling

 

Hilsen oss i BALU

November 2019

En kort oppsummering siden sist

 

For tiden er det mye spennende som skjer i BALU. Vi har rekruttert mange barn og familier til sammenligningsgruppen,

og er i full gang med å møte barna i barnehagene.  

 

 

Vi har også startet å kontakte de første familiene som ble med i prosjektet høsten 2018 for å gå i gang med testrunde 2. Her ønsker vi å gjennomføre de samme undersøkelsene og filmingene som første gang, inklusive EEG og eye-tracking måling, slik at vi kan se på barnets utvikling over et år. Vi gleder oss til å møte barna, foreldre og barnehagene igjen. 

Vi rekrutterer fortsatt barn og familier til prosjektet, både barn i autismespekteret og barn til sammenligningsgruppen. Vet du om noen som kunne vært interessert i å delta i noen av gruppene? Tips dem gjerne om nettsiden vår slik at de kan lese om studien og melde seg på. Link til påmeldingsskjemaene finner du her: 

ASF- gruppen

Sammenligningsgruppen

Vi ønsker alle en fortsatt fin høst! 

Hilsen oss i BALU

 

Elektronisk påmelding åpnet!  

 

Nå er det endelig mulig å melde seg på prosjektet gjennom et elektronisk påmeldingsskjema. Skjemaet finner dere her:  https://nettskjema.no/a/balusamtykke#/page/1

Etter at skjemaet er sendt inn vil vi ta kontakt med dere på telefon slik at kan gjøre nærmere avtaler om deltagelse i prosjektet. 

Hilsen oss i BALU

 

August 2019

August 2019

Endelig i gang igjen etter sommerferien! 

Sommerferien er over for denne gang, og vi ønsker en ny høst velkommen. Vi i BALU er klare for å rekruttere og møte nye familier og barnehager. Siden sist har vi fått flere familier som ønsker å bidra til forskningsprosjektet, noe vi er veldig takknemlige for. 

 

 

Vi er fortsatt i prosessen med å rekruttere flere barn, både barn med ASF og barn til sammenligningsgruppen. For tiden holder vi på med å opprette et elektronisk påmeldingsskjema. Det håper vi kan bidra til å gjøre det enda enklere å melde seg på forskningsprosjektet. Vi vil oppdatere med en gang dette er klart. 

 

Hilsen oss i BALU

Dilman og Signe arbeider med å lage flere rekrutteringskonvolutter  

God sommer!

 

Juni 2019

Vi i BALU har den siste tiden gjort ferdig en del kontorarbeid før sommeren. Vi har også vært ute i flere barnehager og møtt nye deltagerbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har nå under fanen "forskning" lagt inn noen interessante artikler med tidligere studier forskningsleder Anett Kaale har gjennomført. Disse er det verdt å ta en titt på! 

Før vi tar sommerferie skal vi på besøk i noen flere barnehager og møte flere deltagerbarn, det gleder vi oss til! 

Vi ønsker alle en god sommer, og så ser vi frem til å møte flere familier, barn og barnehager også til høsten. 

Hilsen alle oss i BALU 

Her jobber Julie med skåringsarbeid på kontoret etter endt undersøkelsesdag. 

Oleg gjør klart utstyret til eye-tracking i en barnehage. 

 

Vel overstått påske!

 

Siden sist har vi fått flere deltagerbarn og familier, og besøkt deres barnehager der vi har gjennomført undersøkelsene.

Vi er nå i gang med å rekruttere barn som følger en typisk utvikling til kontrollgruppen i studien. Vi håper å få startet med de første undersøkelsene allerede i mai.

Ellers rekrutterer vi fortsatt barn med ASF til BALU. VI håper at vi får kontakt med enda flere familier før sommeren!

Til informasjon er nettsiden vår fortsatt under oppdatering, men blir ferdigstilt snart 

Hilsen oss i BALU

April 2019

Våre erfaringer fra testing så langt

Mars 2019

 

Først vil vi i BALU takke alle familier og barnehager som til nå har ønsket å bidra til forskningsprosjektet vårt. Vi er veldig takknemlige for at dere bruker tid på å dele informasjon og erfaringer med oss, slik at vi sammen kan bidra til ny og viktig kunnskap om små barn med autisme.

 

Vi startet opp med testing av de første deltagerbarna i slutten av november 2018. Alle barna vi har møtt til nå har vi fått lov til å besøke i barnehagene deres. Både det at vi har fått utføre testingen på et sted barna kjenner godt, og at barnehagepersonale eller foreldre er med sammen med oss på testingen, har nok vært med på å bidra til at testdagen har opplevdes som trygg og fin for barna.  Våre erfaringer er at også foreldre og barnehagepersonalet synes det er gøy og spennende å få et innblikk i hvordan vi gjennomfører testingen.   

 

Når vi kommer til barnehagen har vi med oss to kofferter fulle av forskjellig utstyr. Dette er fordi vi bruker så mange ulike type leker som en del av testingen vår. Barna vi har møtt til nå synes at vi har med oss mye spennende som det er gøy å se på og å leke med! Vi har også med en PC og litt forskjellig datautstyr som brukes til EEG- og eye-trackingdelen av studien. Det krever en del tålmodighet og oppmerksomhet fra små barn å være med på EEG- og eye-trackingstudier. Noen av barna vi har møtt til nå har hatt lyst til å være med og synes dataspillet og bildene vi viser på PC-skjermen er spennende, mens andre har vært mer skeptiske og ikke ønsket å være med på denne delen av studien. Det er viktig for oss at testingen vi gjør gjennomføres på barnas premisser, så da har vi valgt å avslutte og heller fortsette med noe annet.

 

At foreldre og/eller barnehagepersonalet er med på testdagen har gjort at vi har fått god hjelp til å lese barnas behov for pauser, noe som har vært til veldig hjelp for oss. Vi har også fått mye god hjelp til å motivere barna til å gjennomføre de ulike delene av testingen. Dette har til sammen bidratt til at vi har fått samlet inn så mye testdata som mulig, samtidig som barnas behov har blitt ivaretatt til det fulle. Vi er derfor veldig takknemlige for at foreldre og barnehagepersonalet ønsker å stille opp og hjelpe oss. Dette gjelder både gjennom telefonsamtaler i forkant av testingen hvor vi får vite litt om barnet slik at vi kan tilrettelegge best mulig, og den hjelpen vi får på selve testdagen.

 

Nå håper vi at vi får inn enda flere deltagerfamilier som ønsker å bidra til forskningen vår, før vi starter på en ny testrunde av alle deltagerne ca et år etter at første testing ble gjennomført. Vi i BALU gleder oss både til å møte nye barn og til å etterhvert møte ”gamle” barn igjen!