Kontakt oss 

Kontakt oss skriftlig via brev

Kontakt oss elektronisk via nettskjema

 

Vennligst marker følgende kontaktadresse på brevet:

 

Universitetet i Oslo
Institutt for spesialpedagogikk

v/ Anett Kaale

Postboks 1140 Blindern
0318 OSLO