top of page

Frivillig deltakelse

  • Det er frivillig å delta i studien.

  • Dere kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke samtykke.

  • Dersom dere trekker barnet fra studien, kan dere kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede har inngått i analyser eller er brukt i vitenskapelige publikasjoner.

bottom of page