top of page

Godkjenning

  • ​Regional komitè for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert studien, og har gitt forhåndsgodkjenning (REK: 2018/686).

  • Etter ny personopplysningslov har Universitetet i Oslo og prosjektleder Anett Kaale et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av deres opplysninger har et lovlig grunnlag i EUs personvernforordning. 

  • Dere har rett til å klage på behandling av deres opplysninger til Datatilsynet. 

validation.png

Ikon laget av Freepik hentet fra Flaticon.com

bottom of page