top of page

Godkjenning og kontaktinformasjon

Etter ny personopplysningslov har behandlingsansvarlig (Universitetet i Oslo) og prosjektleder Anett Kaale et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1a og artikkel 9 nr. 2a og ditt samtykke. Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.

 

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt med Anett Kaale, tlf. 41780045, e-post: anett.kaale@isp.uio.no.

 

Personvernombud ved institusjonen er personvernkontakt@isp.uio.no.

bottom of page