top of page

Hva skjer med informasjonen du deler?

Informasjonen som registreres skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med undersøkelsen. Du har rett til innsyn i hvilke informasjon som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i den informasjonen som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av informasjonen.

 

All informasjon vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg og barnet ditt til den informasjonen du har delt gjennom en navneliste. Det er kun Anett Kaale (prosjektleder i BALU) og Ina Fjærli-Wenhaug (masterstudent) som har tilgang til denne listen.

 

I første omgang skal informasjonen du deler i intervjuet inngå i masteroppgaven til Ina, men prosjektgruppen jobber med å få finansiering til en større intervjuundersøkelse innenfor BALU-studien. Om vi får tilslag på dette ønsker vi å inkludere den informasjonen du deler under intervjuet også i denne undersøkelsen.

 

Informasjonen om deg vil bli anonymisert eller slettet fem år etter prosjektslutt.

bottom of page