top of page

Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke sitt samtykke

Det er frivillig å delta i intervjuundersøkelsen. Dersom du ønsker å delta, kan du sende en SMS eller ringe til Ina. Når dere møtes vil hun ha med se et samtykke til deltakelse som du må signere.

 

Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for ditt barns videre deltakelse i BALU. Dersom du trekker deg fra intervjuundersøkelsen, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til intervju-undersøkelsen, kan du kontakte Anett Kaale, tlf.: 41780045, e-post: anett.kaale@isp.uio.no.

bottom of page