top of page

Hva skjer med informasjonen?

  • Informasjonen om barnet skal kun brukes slik som beskrevet under hensikten med studien.

  • Dere har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og rett til å få korrigert eventuelle feil.

  • Alle opplysninger vil bli behandlet uten navn og fødselsdato eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter barnet til opplysningene gjennom en navneliste. 

  • Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at opplysninger om barnet blir behandlet på en sikker måte. 

  • Det vil ikke være mulig å identifisere barnet eller dere i resultatene av studien når disse publiseres. 

  • Studien avsluttes 2033. Informasjon om barnet slettes eller blir anonymisert senest 5 år etter prosjektslutt.

shield.png

Ikon laget av Freepik hentet fra Flaticon.com

bottom of page