top of page

Samarbeid med andre

  • Vi ber dere også vurdere om dere samtykker til at opplysninger om barnet kan deles med forsknings- institusjoner i inn- og utlandet.

  • Det er aktuelt fordi via forsknings- samarbeid og publisering med andre lettere kan finne svar på noen av de sentrale problemstillingene. 

  • Ved samarbeid med land som ikke tilfredsstiller europeisk personvernlovgivning, som for eksempel USA, vil prosjektleder sikre at deres opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte. 

  • Kun avidentifisert informasjon om barnet vil deles. Koden som knyttet barnet til de personidentifiserende opplysninger vil ikke bli utlevert. 

  • Vi ber dere krysse av i samtykkeskjemaet om dere samtykker til at opplysningen deles med andre forskningsinstitusjoner.

teamwork.png

Ikon laget av Freepik hentet fra Flaticon.com

bottom of page