top of page
Hvordan er språklæring hos barn med autisme?
BALUlogo1.png
Av: Miriam Strøm Natvig
Publisert: 12.04.2021

Nylig publiserte prosjektlederen i BALU en artikkel om språkutvikling hos barn med autismespekterforstyrrelsen. Hos disse barna utvikler ofte språket seg noe senere enn hos barn med typisk utvikling, men følger ellers et relativt likt mønster. Et viktig trekk ved denne utviklingen, er at ordforrådet barn utvikler avhenger av omgivelsene. Det er fordi de som snakker mest med barnet, for eksempel mor og far, bruker ord som handler om personer, steder og ting de har rundt seg når. Hos barn med en typisk utvikling er derfor ordene som brukes hjemme  litt forskjellige fra de som brukes i barnehagen, og forskerne ville finne ut om dette også gjelder barn med autisme.

For å finne ut av dette, fikk både foreldre og barnehageansatte i oppgave å kartlegge hvilke ord barnet brukte innenfor ulike kategorier ved hjelp av et spørreskjema. Deretter sammenlignet forskerne listene for å se om ordene som barna brukte hjemme var de samme som de brukte i barnehagen, eller om det var en forskjell. 

De fant en forskjell. Nesten to tredeler av barnas ordforråd var avhengig av omgivelsene de befant seg i. Det vil si at to tredeler av ordene de brukte hjemme, brukte de ikke i barnehagen, og omvendt. Bare litt over en tredel av ordene barna brukte, var ord de brukte både i barnehagen og hjemme.  «Petter», et av de barna som var med i studien og som brukte relativt få ord, sa for eksempel bil, ball, sau, vann, rosiner og banan hjemme, mens han sa hund, støvler, sko, vann, ball og vann i barnehagen. Av de til sammen 10 orden han sa hjemme og i barnehagen, var det altså bare to ord (vann og ball) han brukte både hjemme og i barnehagen.

Kunnskap om denne forskjellen i barnas ordforråd, gjør det lettere å legge til rette for at barn med autismespekterforstyrrelse kan lære flere ord. I tillegg viser det at det er mulig å få et bedre bilde av barnas ordforråd ved å kartlegge barnas språk både i barnehagen og hjemme.

bottom of page