top of page

Mulige fordeler og ulemper

Bortsett fra at du må sette av litt tid er det ikke kjente ulemper knyttet til å delta i intervjuundersøkelsen. En potensiell fordel er muligheten til å bidra kunnskap som kan være viktig for utvikling av gode barnehagetilbud for barn med autismespekterforstyrrelse. Dersom du er interessert vil du få tilsendt en kopi av masteroppgaven etter den er godkjent.

bottom of page