top of page

Our Team Members

I'm a title. ​Click here to edit me.

Image-empty-state.png

Anett Kaale

Job Title

Anett Kaale er prosjektleder for BALU.

Hun er førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo der hun underviser studenter og driver forskning med fokus på autismespekterforstyrrelse (ASF). Hun er spesielt opptatt av barn med ASF og utvikling av gode tiltak.

Hun har tidligere jobbet i spesialisthelsetjenesten med diagnostisering og oppfølging av barn med ASF, og da særlig med veiledning til barnehager og skoler.

Anett er også ansatt på Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) ved Oslo universitetssykehus, og driver med forskning innenfor det samme området der.

Image-empty-state.png

Full Name 04

Job Title

I'm a paragraph. To update me, go to the Data Manager. The Data Manager is where you store and collect data for your site.

Image-empty-state.png

Full Name 02

Job Title

I'm a paragraph. To update me, go to the Data Manager. The Data Manager is where you store and collect data for your site.

Image-empty-state.png

Full Name 05

Job Title

I'm a paragraph. To update me, go to the Data Manager. The Data Manager is where you store and collect data for your site.

Image-empty-state.png

Full Name 03

Job Title

I'm a paragraph. To update me, go to the Data Manager. The Data Manager is where you store and collect data for your site.

Image-empty-state.png

Full Name 06

Job Title

I'm a paragraph. To update me, go to the Data Manager. The Data Manager is where you store and collect data for your site.

bottom of page