Velkommen til BALU

Barn, Autisme, Læring og Utvikling

BALU_logo3-01.png
Om BALU

”Barn, Autismespekterforstyrrelse, Læring og Utvikling (BALU)” er et forskningsprosjekt hvor vi undersøker tidlig utvikling og læring både hos små barn med autisme og barn som følger en typisk utvikling.

Formål

  • Å undersøke hvordan barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) og barn med typisk utvikling lærer og utvikler seg,

  • Å finne ut hvilke faktorer som har betydning for deres utvikling og læring

  • Å bidra til viktig kunnskap om utvikling av gode tilbud til barn og deres familier.
     

Ansvarlig for forskningsprosjektet

Forskningsprosjektet ledes av Anett Kaale ved Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
 

Godkjenning

Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) med godkjenningsnummer 2018/686.

Barn Blowing Bubbles

Bilde: Fra Wix.com

Statusrapport BALU august 2021

Nå er vi endelig i gang med å kontakte familier, gjøre avtaler om å møte barna og rekruttering av nye barn til studien, og vi ser frem til å endelig kunne møte barna i barnehagen.

 

Dersom du er interessert i å lese mer og at ditt barn skal være en del av studien kan du lese mer HER.

check.png

Ikon laget av Freepik hentet fra Flaticon.com