Velkommen til BALU

Barn, Autisme, Læring og Utvikling

BALU_logo3-01.png
Om BALU

”Barn, Autismespekterforstyrrelse, Læring og Utvikling (BALU)” er et forskningsprosjekt hvor vi undersøker tidlig utvikling og læring både hos små barn med autisme og barn som følger en typisk utvikling.

Formål

  • Å undersøke hvordan barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) og barn med typisk utvikling lærer og utvikler seg,

  • Å finne ut hvilke faktorer som har betydning for deres utvikling og læring

  • Å bidra til viktig kunnskap om utvikling av gode tilbud til barn og deres familier.
     

Ansvarlig for forskningsprosjektet

Forskningsprosjektet ledes av Anett Kaale ved Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
 

Godkjenning

Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) med godkjenningsnummer 2018/686.

Barn Blowing Bubbles

Bilde: Fra Wix.com

Statusrapport BALU juni 2020

Testaktiviteten i BALU er satt på hold i påvente av en litt enklere hverdag for familier og barnehager, men vi håper å være i gang igjen snart. 

 

Per juni 2020 er det 65 barn med i BALU. De aller fleste har vi møtt en gang, og da oftest i barnehagen, men noen har vi rukket å møte to ganger. Vi hadde avtalt å møte en del flere for andre gang denne våren, men pga. situasjonen med koronaviruset måtte det utsettes.

Les mer om hvem som er med i studien så langt og noen foreløpige funn på vår nyhetsside.

clock.png

Ikon laget av Freepik hentet fra Flaticon.com