top of page

Velkommen til BALU

Barn, Autisme, Læring og Utvikling

BALU_logo3-01.png
Om BALU

”Barn, Autismespekterforstyrrelse, Læring og Utvikling (BALU)” er et forskningsprosjekt hvor vi undersøker tidlig utvikling og læring både hos små barn med autisme og barn som følger en typisk utvikling.

Formål

  • Å undersøke hvordan barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) og barn med typisk utvikling lærer og utvikler seg,

  • Å finne ut hvilke faktorer som har betydning for deres utvikling og læring

  • Å bidra til viktig kunnskap om utvikling av gode tilbud til barn og deres familier.
     

Ansvarlig for forskningsprosjektet

Forskningsprosjektet ledes av Anett Kaale ved Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
 

Godkjenning

Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) med godkjenningsnummer 2018/686.

bottom of page