Velkommen

til forskningsprosjektet BALU - Barn, Autismespekterforstyrrelse, Læring og Utvikling

Om BALU

”Barn, Autismespekterforstyrrelse, Læring og Utvikling (BALU)” er et forskningsprosjekt hvor vi undersøker tidlig utvikling og læring både hos små barn med autisme og barn som følger en typisk utvikling.

Formål

 • hvordan barn med autismespekter-forstyrrelser (ASF) og barn med typisk utvikling lærer og utvikler seg,

 • hvilke faktorer som har betydning for deres utvikling og læring

 • å bidra til viktig kunnskap om utvikling av gode tilbud til barn og deres familier.
   

Ansvarlig for forskningsprosjektet

Forskningsprosjektet ledes av Anett Kaale ved Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
 

Godkjenning

Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) med godkjenningsnummer 2018/686.

Testaktivitet satt på vent

All testaktivitet i BALU er satt på vent på grunn av situasjonen rundt koronaviruset. Vi vil ta kontakt med familier og barnehager som er med i BALU og gjøre nye avtaler om når vi kan møtes når situasjonen er mer avklart.  Les mer her

Selv om det er pause i testaktiviteten rekrutterer vi fortsatt flere barn med autismespekterforstyrrelser og deres familier til prosjektet.  Se her for påmelding. 

Spørreundersøkelse om koronasituasjonen fra Autism-Europe

Den internasjonale foreningen Autism-Europe har utviklet en spørreundersøkelse for å finne mer ut av hvordan koronasituasjonen påvirker hverdagen til mennesker med ASF og deres familier. BALU oppmuntrer i samarbeid med Autism-Europe alle som har anledning til å svare på undersøkelsen. Les mer på vår nyhetsside.

Link til spørreundersøkelsen finner du her

Ønsker du å delta i BALU?

IMG_9100_edited.jpg

Vi søker fortsatt flere deltagere til forskningsprosjektet BALU. Dersom du har et barn som fyller kriterier for å være med kan du lese mer om påmelding HER.

En liten guide til hva kan du lese om på de ulike sidene på denne websiden

På de ulike sidene finner du ulik informasjon som er knyttet til forskningsprosjektet BALU.

Nedenfor finner du en liste med ulik informasjon du kan finne på de ulike sidene. 

Informasjon om undersøkelsene i BALU

 • Dersom du ønsker informasjon om undersøkelsene vi gjennomfører i BALU kan du lese mer HER
   

Kriterier for deltagelse 

 • Ønsker du å lese om kriterier for deltagelse i BALU finner du den informasjonen HER

 • Ønsker du å lese om kriterier for deltagelse i sammenligningsgruppen finner du den informasjonen HER

Påmelding til deltagelse i BALU

 • Informasjon om påmelding finner du HER

 • Informasjon om påmelding til sammenligningsgruppen finner du HER

Personvern

 • For deg som ønsker å lese om personvern og dine rettigheter som deltager i BALU kan du lese HER
   

Nyheter fra BALU

 • Forskningsteamet oppdaterer nyheter fra BALU og deler informasjon om hvor langt forskningsprosjektet har kommet i prosessen slik at foreldre, barnehageansatte og andre som er interessert i studien kan følge med. Disse nyhetsoppdateringene finner du HER
   

Forskningsteamet

 • Forskningsprosjektet BALU ledes av førsteamanuensis Anett Kaale ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Informasjon om resten av forskningsteamet finner du HER
   

Vitenskapelige publiseringer av prosjektleder Anett Kaale

 • Vitenskapelige publiseringer fra BALU blir lagt til denne websiden når disse forekommer, siden dette kommer til å ta tid har vi i mellomtiden laget en samling av tidligere vitenskapelige publiseringer av prosjektleder Anett Kaale som du kan lese HER
   

Informasjon om autismespekterforstyrrelse

 • For deg som ønsker å lese om autismespekterforstyrrelse finner du informasjon om det HER

 • Korte videoer og filmer om ASF finner du HER
   

Kontakt oss for spørsmål

 • Dersom du har spørsmål angående BALU kan du kontakte oss enten skriftlig eller elektronisk HER